Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Bez kategorii

Pracuj mocniej nad sobą niż nad swoją pracą, czyli podziękowania za sukcesy portalu

4 Mins read

Prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Johnson powiedział kiedyś, że “odpowiedzią na nasze wszystkie krajowe problemy, odpowiedzią na problemy świata, jest jedno słowo. Tym słowem jest edukacja“. W 2017 roku mogłem uczestniczyć w prestiżowych konferencjach podczas których miałem przyjemność wysłuchać prelekcje wielu wybitnych ekspertów oraz wymienić się z nimi wspólnymi spostrzeżeniami. Rozmowy te umożliwiły mi na dopełnienie mojego punktu widzenia na poszczególne kwestie, a w innych, na uzyskanie rad i uwag dzięki którym otworzyły się przede mną nowe perspektywy spoglądania na współczesne bądź historyczne konflikty. Stale zmieniające się środowisko regionalne i międzynarodowe wymaga ciągłego rozwoju jednostek. Aby je zrozumieć, a następnie wywierać wpływ na kształtujące się zmiany, wymagane jest posiadanie odpowiednich umiejętności oraz wiedzy.

Najważniejszą inicjatywą, która wywarła największy wpływ na mój rozwój osobisty (a co za tym idzie, również na jakość publikowanych artykułów) jest uczestnictwo w European Academy of Diplomacy. Jestem absolwentem XIII edycji im. Tadeusza Kościuszki o specjalizacji Polska Służba Zagraniczna. W programie odbył się siedemdziesięcio godzinny cykl prelekcji, warsztatów oraz wizyt studyjnych. Poruszane zagadnienia podczas trwania European Academy of Diplomacy były między innymi: negocjacje z terrorystami, sposób negocacji podczas sytuacji kryzysowych na wysokich szczeblach władzy, reformy w Chinach i kierunek w globalnej grze, relacje z Rosją, polityka Donalda Trumpa, wykorzystywanie soft power w dyplomacji na przykładzie Australii i Norwegii, charakterystyka pracy dyplomaty i wiele innych zagadnień.

Podczas rocznej nauki miałem przyjemność wysłuchania oraz wymiany poglądów z tak wybitnymi ekspertami jacy są m.in.: ambasador ad-personam Jan Wojciech Piekarski, ambasador Piotr Łukasiewicz, ambasador Bogdan Góralczyk, Mark Galeotti, Wojciech Dzięgiel, Adam Jarczyński oraz Katarzyna Pisarska. Goścmi specjalnymi byli natomiast Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski, Minister Finansów Andrzej Olechowski, Michaił Chodorkowski oraz Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Mary Robinson.

European Academy of Diplomacy funkcjonuje od 2004 roku i ukończyło ją ponad 2200 osób. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 180 osób z ponad 40 krajów. Platforma stworzona przez Katarzynę Pisarską stanowi niesamowity impuls do rozwoju i kształcenia osób, które w przyszłości pragną pełnić znaczącą rolę na szczeblach rządowych (m.in. jako pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych) bądź instytucjach pozarządowych. Nabyte informacje od tak uznanych osób w skali międzynarodowej jest bezcenna, a towarzyszy temu świetna atmosfera ze strony organizatorów. Przede wszystkim należy wyróżnić możliwość interakcji z prelegentami, jednak kluczowymi aktorami są osoby z którymi spędza się czas podczas warsztatów nawiązując nie tylko serdeczne relacje lecz nawet przyjaźnie!

Z tego miejsca chciałbym podziękować założycielom European Academy of Diplomacy oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego – Pani Katarzynie Pisarskiej oraz Panu Zbigniewowi Pisarskiemu, za stworzenie inicjatywy, która to umożliwiła niesamowity rozwój mojej osobie.

Udział w większości przedsięwzięć był możliwy przede wszystkim dzięki aktywnemu wspieraniu mojego rozwoju przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, którego jestem absolwentem. Władze uczelni przyczyniły się w znaczącym stopniu do umożliwienia mi uczestnictwa w wielu prestiżowych wydarzeniach i zdobywania wiedzy eksperckiej podczas takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach bądź konferencja “Strategia w przywództwie ” w Sejmie RP z udziałem posła Jacka Wilka, ekspetami Jackiem Bartosiakiem, Maciejem Milczanowskim oraz Wojciechem Jakóbikiem. Zaufanie jakie uzyskałem ze strony władz uczelnianych oraz nadzieje w mój rozwój jest niesamowicie budujące do dalszego pogłębiania i poszerzania horyzontów swojej wiedzy.

Wszystkie wymienione czynniki sprawiły, że nie tylko wzórsł poziom dokonywanych analiz na portalu, ale również w swojej obronionej pracy naukowej mogłem poruszyć kompleksowy temat jakim jest międzynarodowa rozgrywka toczona przez mocarstwa pod tytułem “Geopolityczna zmiana układu sił na arenie międzynarodowej”.

W 2018 roku na portalu ukazywać się będą przeprowadzane wywiady z zagranicznymi oraz polskimi ekspertami posiadającymi doświadczenie w organizacjach rządowych, międzynarodowych bądź instytucjach pozarządowych.

Celem wywiadów jest stworzenie platformy wymiany wiedzy pomiędzy młodym pokoleniem ekspertów i przekazywanie ich punktu widzenia wobec aspektów polityki wewnętrznej oraz zagranicznej krajów, z którego pochodzą eksperci.

Podzękowania kieruję również Kołu Naukowemu “HaZet” za zaporszenie mnie do przeprowadzenia prelekcji podczas konferencji “Spisane na ziarnku ryżu” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego 14 grudnia 2017 roku. Moja prelekcja odbyła się pod tytułem “Napięcia w systemie międzynarodowym. Geopolityka Chin w XXI wieku jako zagrożenie dla hegemonii USA”.

Celem prelekcji było przybliżenie słuchaczom teorii geopolitycznych z których wynikają napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi oraz Chinami. Prelekcja kładła nacisk na konflikty w Rimlandzie azjatyckim, stretegii wypychania wpływów USA z Morza Południowochińskiego, strategii Sznura Pereł mającym zabezpieczyć morskie szlaki handlowe Chin na magistrali handlu światowego jakim jest Indo-Pacyfik, chińskich koncepcji rozwiązania Dylematu Malakki oraz dlaczego Chiny muszą używać koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku aby prowadzić swoją regionalną i globalną grę.

Artykuły publikowane na łamach portalu będą tłumaczone w na język angielski dzięki Studenckiemu Biurowi Tłumaczeń Uniwersytetu Jagiellońskiego

Nawiązana została współpraca z Ośrodekiem KARTA w ramach inicjatywy “Nieskończenie niepodległa”, co oznacza, że zaczną pojawiać się artykuły poruszające bezpośrednio kwestie Polski na arenie międzynarodowej.

Na koniec warto wspomnieć o zaufaniu jakim obdarzyło mnie kierownictwo największego portalu historycznego w Polsce (działającego od 2001 roku) – Histmag.org. Pomimo tego, że formalnie nie współpracujemy, zawsze byłem mile zaskoczony gestami jakie wykonywali w moim kierunku, aby dalej dążyć do rozwoju.

Rozwój dzięki powyższym instytucjom przekłada się na jakość publikacji na portalu Historyczny ambasador. Moim celem jest jak najdokładniejsze zbadanie historycznych źródeł współczesnych konfliktów/wydarzeń, aby czytelnik po przeczytaniu artykułu otrzymał wiedzę w przystępny (zrozumiały) sposób.

Mam nadzieję, że ta misja jest właściwie wypełniana z mojej strony, a poprzez inicjatywy zapoczątkowane w 2018 roku jedynie ją uskutecznią.

Igor Miasnikow
Założyciel portalu Historyczny ambasador

 

This slideshow requires JavaScript.

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d bloggers like this: