Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Geopolityczna gra mocarstw

Bliski Wschód jako klucz w nowym ładzie międzynarodowym

3 Mins read

Region Bliskiego Wschodu jest kluczowy dla międzynarodowej wymiany handlowej ze względu na to, że w tym punkcie krzyżują się najważniejsze lądowe szlaki handlowe Euroazji. Kto kontroluje Bliski Wschód, ten zyskuje ogromną przewagę na arenie międzynarodowej oraz wywiera znaczący wpływ na system handlu  międzynarodowego. Dodatkowo, ogromne zasoby surowców energetycznych w regionie powodują, iż walka o kontrolę tego obszaru w obecnej grze geopolitycznej jest coraz bardziej napięta. Napięcia na arenie międzynarodowej pomiędzy mocarstwami dążącymi do rewizji obecnego systemu międzynarodowego w sferze handlowej i architekturze bezpieczeństwa, wywierają ogromny na światowego hegemona – Stany Zjednoczone. Obecna gra mocarstw powoduje coraz większe napięcia o kontrolę szlaków handlowych i zagwarantowanie im bezpieczeństwa.

Upadek tzw. Państwa Islamskiego oraz niestabilność regionu powoduje sytuację, w której mocarstwa muszą zasiąść do stołu negocjacyjnego w celu omówienia nowego układu na Bliskim Wschodzie, co w konsekwencji zmieni całą architekturę ładu międzynarodowego i zwiastuje pojawienie się nowych elementów terroryzmu. Niezmiernie ważnym elementem każdych negocjacji jest dyplomacja, o której będą mówić nasi prelegenci w jaki sposób prowadzić dyplomatyczną grę podczas działań wojennych.

Rosjanie są coraz bardziej zaangażowani na Bliskim Wschodzie próbując utrzymać grę interesów turecko-irańskich w regionie. Chiny w chwili obecnej promują swój model globalizacji jakim jest Nowy Jedwabny Szlak, a Stany Zjednoczone budują nową koncepcję utrzymania obecnej architektury bezpieczeństwa i ładu gospodarczego.

W konsekwencji te kroki mogą przyczynić się do diametralnej zmiany układu sił na arenie międzynarodowej oraz spełnienia myśli geopolitycznej Mackindera, który twierdził, iż „kto kontroluje Heartland kontroluje świat”. W jaki sposób zareagują Stany Zjednoczone na coraz większe globalne wyzwania? Zaczyna się wyścig o wypełnienie strategicznej luki po terrorystach Państwa Islamskiego i kontrolę Pentagonu Bliskiego Wschodu.

PRELEGENCI:

Ambasador Piotr Łukasiewicz

Dyplomata cywilny i wojskowy, doradca Ministrów ON i SZ, ambasador i pułkownik rezerwy Wojska Polskiego. W latach 2012 – 2014 pełnił funkcję ambasadora RP w Afganistanie.W latach 1995–2006 zajmował się tematyką związaną z bezpieczeństwem państwa i zwalczaniem terroryzmu (na różnych stanowiskach służbowych).

Przebywał na misjach stabilizacyjnych w Iraku. W 2006 pełnił funkcję zastępcy attaché wojskowego w Islamabadzie, a w styczniu 2007 został decyzją Ministra Obrony Narodowej nominowany na stanowisko attaché wojskowego w Afganistanie. W październiku 2009 Minister Obrony Narodowej powołał go na stanowisko Pełnomocnika MON ds. Afganistanu.

Magdalena El Ghamari

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas, fundator i prezes Fundacji El-Karama. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, Stowarzyszenia Kombatantów Misji pokojowych ONZ, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Polsko-Albańskiego i International Institute for Private-, Commercial, and Competition Law w Tiranie.

Współpracuje w ramach prowadzenia wykładów oraz konferencji z wieloma uniwersytetami w Polsce i za granicą: kraje obszaru MENA, Bałkany oraz Azja m.in.: Uniwersytet w Albanii (Tirana) oraz Kosowie (Prisztina), oraz Uniwersytet Omara Muhtara w Libii. Autorka tekstów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego, międzykulturowości oraz kultury arabsko-muzułmańskiej.

 

Maciej Milczanowski

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Dyrektor Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym.

Były żołnierz, służył jako dowódca plutonu i kompanii oraz w sztabie batalionu i brygady – 21BSP w Rzeszowie. Uczestnik misji ONZ na Wzgórzach Golan 1997-98 (dowódca posterunku nr 60) oraz Sił Koalicji w Iraku 2005-06 na stanowisku Battle Captain. Obecnie prowadzi badania nad konfliktem w Iraku od 2003 roku.

 

Witold Repetowicz

Zajmuje się sprawami międzynarodowymi zarówno jako dziennikarz jak i analityk oraz prawnik. We wrześniu 2016 r. wydanał pierwszą książkę pt. “Nazywam się Kurdystan”. Od października 2016 r. jestem doktorantem na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Jest autorem licznych analiz dotyczących problematyki międzynarodowej (przede wszystkim bezpieczeństwa i geopolityki) oraz reportaży z regionów objętych konfliktami zbrojnymi, które są publikowane w mediach, z których jest współpracownikiem: Defence24.pl, Tygodniku Do Rzeczy, Tygodniku Powszechnym, Polska Zbrojna i innych.

 

Maciej Münnich

Profesor w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współpracownik Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, absolwent KUL oraz Akademii Obrony Narodowej.

Specjalizuje się w historii Bliskiego Wschodu oraz współczesnej sytuacji geopolitycznej tego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i wojskowości. Ostatnia publikacja książkowa to Syria wiosną 2015. Publikuje również dla portalu Defence 24.

 

Jakub Potulski

Profesor i kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Studiów Strategicznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Rady Naukowej Instytutu Geopolityki z Częstochowy – pozarządowego ośrodka naukowo-eksperckiego zorganizowanego w 2007 r. w formie sieci naukowo-badawczej. Zainteresowania badawcze: socjologia stosunków politycznych, funkcjonowanie współczesnych partii i systemów partyjnych w ujęciu przemian globalnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, świadomość geopolityczna i społeczna w Rosji po 1991 r., historia Rosji w XIX i XX w., w tym historia gospodarcza i polityczna, rola Kościołów prawosławnych w Rosji, teoria władzy państwowej, teoria globalizacji. Autor m.in.: “Idea i praktyka federalizmu w Rosji” (2004); “System partyjny Rosji: tradycja i współczesność” (2007); “Społeczno-kulturowy kontekst aktywności międzynarodowej Federacji Rosyjskiej” (2008); “Wprowadzenie do geopolityki” (2010); “Geopolityka w świecie ponowoczesnym” (2011); “Wprowadzenie do socjologii stosunków politycznych” (2011); “Współczesne problemy badawcze w politologii” (2015).

 

Strona główna wydarzenia

 

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d