History of the Korean Peninsula: key region for Great game of powers in the Far East

The 19th century was an era of revisionism and encompassed a range of reunifications in Europe.…

Historia Półwyspu Koreańskiego: region mocarstwowej rozgrywki

XIX wiek to wiek rewizjonizmu i zjednoczeń w Europie oraz rozszerzania wpływów europejskich mocarstw, rywalizacji pomiędzy…