Nazywam się Igor Miasnikow. Blog jest stworzony aby przekazać Wam, czytelnikom, mój punkt widzenia świata.

Będę zajmować się analizami działań rządów, poszczególnych wpływowych osób i organizacji międzynarodowych. Analizowane będą przyczyny ich działań. W analizach początkowo omawiane jest tło historyczne sporów/konfliktów/wydarzeń, a następnie poruszane są współczesne zagadnienia. Celem poruszanych kwestii dotyczących współczesnych wydarzeń jest pokazanie czytelnikom przede wszystkim źródła aktualnych sporów.

Czy oparte są na działaniach czysto politycznych lub ekonomicznych, a może podłoże sporów wynika z historycznych wydarzeń. Jaki jest ich cel jawny i ukryty w szerszej perspektywie. Wszystkie czynniki składają się na jeden cel nadrzędny działalności: przedstawić w jaki sposób kształtuje się nowa sytuacja geopolityczna.

igor-miasnikow

Jestem absolwentem studiów magisterskich na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Jestem absolwentem XIII edycji Akademii Młodych Dyplomatów organizowanej przez European Academy of Diplomacy, Akademii European Financial Congress 2019 oraz Akademii Skolimowskiej. Na stanowisku koordynatora w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego byłem odpowiedzialny za organizowanie konferencji.

24 listopada 2016 roku zorganizowałem konferencję pt. Geopolityczna gra mocarstw: Szanse i zagrożenia XXI wieku na arenie międzynarodowej. Prelegentami byli eksperci:
– Wojciech Jakóbik (Biznes alert.pl)
– Maciej Milczanowski (Centrum Zimbardo ds Rozwiązywania Konfliktów)
– Paweł Behrendt (Centrum Studiów Polska-Azja)
– Marek Połoński (Defence24)

Kolejne edycje jakie zorganizowałem mogą Państwo znaleźć w zakładkach “Konferencja 2018r.” oraz “Konferencja 2019r.”

Prowadziłem prelekcję pod tytułem “Czy Rzym podpali Europę? Rok wyzwań przed Europą” dla Europejskiego Forum Integracji podczas konferencji “Podsumowanie 2016 roku w Europie”. 4 grudnia 2019 roku brałem udział jako prelegent w wydarzeniu “Europejskie podsumowanie 2019 roku” z Jarosławem Wałęsą.

28 listopada 2018 roku miałem przyjemność zorganizować wykład gościnny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego eksperta Centrum Studiów Polska-Azja Pawła Behrendt pt. “Niemcy – Chiny. kolonizacja, współpraca, rywalizacja.” – zdjęcia tutaj

25 stycznia 2019 roku zorganizowałem wykład ekpercki dra Jacka Bartosiaka – aby zobaczyć nagranie kliknij tutaj – zdjęcia tutaj

W lutym 2019 roku przeprowadziłem wywiad z Ministrem Spraw Zagranicznych RP w latach 2007-2014 Radosławem Sikorskim – nagranie tutaj – zdjęcia tutaj

9 kwietnia 2019 roku miałem przyjemność przeprowadzić wywiad z wybitnym geopolitykiem dr Leszkiem Sykulskim – nagranie tutaj

Opracowałem również artykuł naukowy “Wpływ globalnej gry mocarstw na Polskę”, który w ogólnym zakresie porusza zmiany na arenie międzynarodowej – kliknij aby przeczytać. Maksymalna liczba stron na napisanie artykułu naukowego to 10.

Byłem uczesntikiem wielu konferencji oraz spotkań eksperckich nt. bezpieczeństwa wewnętrznego oraz międzynarodowego m.in. “obrona narodowa – zrównoważony system obrony Polski” we wrześniu 2018 roku w Sejmie RP, Forum Bezpieczeństwa w 2019 roku w Sejmie RP. Jestem uczestnikiem parlamentarnej grupy roboczej ds. Trójmorza, która odbyła się w marcu 2019 roku oraz Zespołu Parlamentarnego ds. Programu Polska 3.0.

Zapraszam do lektury!

Kontakt:
office@historycznyambasador.com
historyczny.ambasador@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/igormiasnikow/

Wspieraj blog na:
Patrionite - czarny