I Wojna Światowa (ekonomia)

Pierwsza wojna światowa zakończyła niepodzielnie panowanie brytyjskiego funta (GBP), a wraz z nią zachwiane zostały struktury parytetu złota. Wobec zagrożenia utraty rezerw złota podczas wojny, które to były wyznacznikiem siły nabywczej waluty, kraje europejskie postanowiły przechowywać je na terenie Stanów Zjednoczonych. Uwarunkowania geograficzne oraz działania aliantów spowodowały, iż dolar amerykański zyskał ogromną siłę nabywczą oraz zaufanie międzynarodowych rynków stwarzając zagrożenie dla Imperium Brytyjskiego oraz wpływów funta.

II Wojna Światowa

Trzeba pamiętać o wygranej wojnie z nazizmem oraz upamiętnienie wszystkich żołnierzy, lekarzy, uczonych, studentów, dziadków, babć, ojców, matek, dzieci, którzy oddali swe życie, by kraj mógł istnieć dalej, by narody mogły dążyć ku lepszej przyszłości. Dowiedzą się Państwo w jaki sposób trwały zakulisowe przygotowania do wywołania konfliktu w Europie, jak i o samym przebiegu wojny.

Chiny: Pretendent do prymatu gospodarczego w świecie

Globe and China Flag for backgroundNiezaprzeczalną kwestią jest to, iż największym beneficjentem globalizacji (w szczególności po wstąpieniu do WTO) są Chiny. Wzrost gospodarczy, reformy wewnętrzne oraz szukanie zagranicznych rynków energetycznych spowodowały, iż Chiny po kryzysie finansowym z 2007 roku stały się światowym mocarstwem.

Stany Zjednoczone: Czy Hegemon będzie zmuszony do rewizji światowego systemu?

US-economy-growth

Stany Zjednoczone jako państwo zwycięskiego bloku po II Wojnie Światowej oraz Zimnej Wojnie rozciągało swoje wpływy oraz interesy w każdym zakątku kuli ziemskiej. Kontrolując najważniejsze szlaki handlowe, będąc gwarantem i beneficjentem wolnego handlu, gospodarka amerykańska do momentu kryzysu finansowego nie miała konkurenta. Obecny system wymiany handlowej jest poddawany próbie, a problemy gospodarcze mogą zwiastować problemy natury polityczno-militarnej. W jaki sposób unikną tego amerykanie?

Syria: Wojna o wpływy na świecie

Prześledźmy od początku wojny w Syrii. Kiedy i w jaki sposób się zaczęła? Kto był inicjatorem? Syria po 2000 roku stawała się partnerem krajów Zachodnich. Wprowadzała prawo oraz standardy zachodnie. Dlaczego więc kraje zachodnie starają się odsunąć Bashara Al-Assada?

Azjatycki kolonializm

Koniec XVIII wieku to rozbiory Rzeczpospolitej Polskiej. Europa w wiek XIX wkroczyła wojenną drogą. Napoleon Bonaparte pragną odtworzyć Cesarstwo Rzymskie pod berłem króla Francuzów, izolując i niszcząc Wielką Brytanię. Carska Rosja była we wojnie ze Szwedami. Po zakończeniu przez Rosjan wszystkich wojen w Europie nastał Kongres Wiedeński. Przerysowania granic, restauracja władzy w państwach oraz powstanie „Świętego przymierza”. Państwa europejskie w tak postawionej sprawie w Europie musiały szukać innych zdobyczy terytorialnych i handlowych, by zapewnić sobie większe wpływy i zyski. Nastała era kolonializmu azjatyckiego.

Rosja: Mocarstwowa gra na arenie międzynarodowej


Artykuły dotyczą analizy historii przemian poltyczno-gospodarczych Federacji Rosyjskiej, analizujących sposób i możliwości prowadzenia przez Rosję wielkiej gry wpływów na arenie międzynarodowej.

Libia: Dlaczego Zachód bał się Kaddafiego. Początek Wojny Arabskiej

KaddafiKaddafi jest, a właściwie był postrzegany jako okrutnik i bezwzględny dyktator. Za jego rządów Libia rozkwitała jako państwo, budując swoją siłę na ropie, ale również na innych ambitnych projektach o których mowa w artykułach. Społeczeństwo popierało “trzecią drogę” wybraną przez Kaddafiego. Miała wiele przywilejów, więcej niż obywatele Zachodu w swoich państwach socjal-demokratycznych.

Co było przyczyną zamachu na “Dyktatora” oraz jakie były tego konsekwencje, a także całą drogę objęcia władzy wraz z historią Libii dowiedzą się Państwo czytając poniższe artykuły:

Turcja: Historia regionalnego mocarstwa na Bliskim Wschodzie

Prześledźmy całą historię powstania Republiki Tureckiej. Cofniemy się do czasów upadku Imperium Osmańskiego, które wytłumaczą nam wiele na temat współczesnej sytuacji na Bałkanach oraz na Bliskim Wschodzie. Poznamy ideologię, którą kierowały się rządy tureckie oraz jak rozwijała się współpraca ze swoimi parterami, a także jakie przechodzi Turcja kryzysy.

Unia Europejska: Projekt, który jest skazany na niepowodzenie?

Brytyjczycy w referendum przeprowadzonym 23 czerwca 2016 roku zdecydowali się opuścić europejską rodzinę. 51,9% osób głosowało za wyjściem ze struktur Unii Europejskiej, a 48,1% za pozostaniem. Osoby, które głosowały za wyjściem Zjednoczonego Królestwa w większości zamieszkują tereny Anglii oraz Walii, Szkoci oraz obywatele Irlandii Północnej, a także nawet Gibraltaru głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej. Decyzja podjęta w drodze referendum jest wiążąca i Wielka Brytania pożegna się z projektem europejskim. Jakie tego będą konsekwencje?

Iran: Pierwsze sukcesy zakulisowych działań wywiadu amerykańskiego

Iran jest spadkobiercą kultury perskiej. Nie jest więc sztucznym państwem powstałym po I wojnie światowej, jednak tak jak inne kraje Bliskiego Wschodu zyskał zainteresowanie, ze względu na ropę naftową. W 1951 roku, demokratycznie wybrany premier Iranu Mohammad Mossadegh postanowił zerwać z wyzyskiem zachodnich korporacji i uwolnić ekonomicznie kraj. W jaki sposób zareagowały państwa Zachodu na nacjonalizacje i w jakich krokach postanowiły pozbyć się Mossadegh’a poznają i zrozumieją Państwo czytając następujące artykuły.

Kuba: Historia rewolucji Fidela Castro oraz początku Zimnej Wojny

Poznają Państwo co skłoniło do wszczęcia ruchu rewolucyjnego Fidela Castro oraz historię Kuby. Jaki był ówczesny prezydent Kuby, jakie sprawował rządy, kto miał wpływy na Kubie oraz jak rozwijała się gospodarka. W artykułach szczegółowo jest wytłumaczone jak przebiegała rewolucja oraz zmiana wpływów po zdobyciu władzy przez braci Castro. Dowiedzą się Państwo również, czy w rzeczywistości Zimna Wojna zaczęła się od Kryzysu Kubańskiego.

Spotkanie z przedstawicielem Kurdystanu w Polsce

16 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielem Kurdystanu w Polsce, panem Ziyadem Raoofem oraz polskimi think-thankami na noworocznym spotkaniu. Dzięki współpracy z Portalem Spraw Zagranicznych mogłem uczestniczyć w tym ważnym spotkaniu. Poruszanymi tematami była sytuacja Kurdów w obecnym kryzysie bliskowschodnim, omawiana była zbrodnia dokonana przez reżim Saddama Husseina na Kurdach w „Operacji Al-Anfal” i jak do tego ma się Polski sejm, sprawy uchodźców oraz wojna z tzw. Państwem Islamskim.

Wojna w Afganistanie: Rozpoczęcie aktualnych konfliktów na świecie. Historia powstania światowego terroryzmu oraz organizacji terrorystycznych

Źródłem aktualnych konfliktów na świecie jest zapoczątkowana w latach ’80tych, kiedy to nastąpiła Wojna w Afganistanie. Zbigniew Brzeziński, doradca prezydenta Cartera wzywał świat muzułmański do “Świętej Wojny” przeciwko ZSRR. Był to moment gdy Stany Zjednoczone mogły zapoczątkować upadek Związku Radzieckiego. Sposób finansowania, szkolenia i akcji militarnych prowadzonych pośrednio przez USA zawarte są w następujących artykułach. Następstwa tej wojny są również poddane analizie.

Milton Friedman: Zwolennik wolnego rynku i twórca korporacjonizmu

„Czysta ekonomia” – cel nadrzędny noblisty Friedmana. Postulował on usunięcie wszelkich przeszkód dla lokowania kapitału, prywatyzację państwowego majątku, wprowadzenie niskiego podatku liniowego, uwolnienie cen i płac, a także ograniczenie rządowych wydatków społecznych. Jakie były tego konsekwencje oraz jakimi narzędziami posługiwał się ten ekonomista, by wdrożyć swoje idee na świecie dowiedzą się Państwo czytając:

Chile: Pierwszy eksperyment Miltona Friedmana

Kraj, w którym można wdrożyć wszystkie teorie neoliberalizmu musiał znajdować się w kryzysie. Kryzys ten przechodziło Chile. By poprawić ich kondycję i wykształcić przyszłą elitę władzy swoją pomoc zaoferowały USA. Był to początek do wdrożenia tzw. “Doktryny szoku”, wywołać chaos związany z obaleniem prawowitej władzy i możliwość ugruntowania swoich wpływów ekonomicznych, w sposób proponowany przez Friedmana.

Masoneria: Historyczne kształtowanie wpływów w dzisiejszym świecie


Dowiedzą się Państwo w jaki sposób tajne stowarzyszenie rzemieślników, zyskiwało coraz większe wpływy, by następnie móc oddziaływać na decyzje państwowe. W jaki sposób kształtuje się przyszłość według ich scenariusza? Zapraszam do lektury

 

Inne artykuły

W marcu 2010 roku rząd Malezji wprowadził nowy długoterminowy program rozwojowy zwany Nowym Modelem Gospodarczym. Realizacja programu jest rozłożona na lata 2010 – 2020. Celem jest wprowadzenie Malezji, która jest w czołówce krajów rozwijających, do grupy państw wysokorozwiniętych do roku 2020

 

W marcu 1987 roku został mianowany na dyrektora i od razu wprowadził swoje zasady. Zarządził abstynencję i dyscyplinę pracy. Zrywał z zasadą „praca nie zając”, osobiście pilnował pracowników.