Wydarzenie www background GGM
Geopolityczna gra mocarstw powraca do Power Politics, porzucając konstruktywistyczny ład międzynarodowy. Regionalne mocarstwa konsolidują swoje wpływy w najbliższym otoczeniu oraz ekspandują rywalizując o przewagi w tzw. crush zones.

Stwarza to problem w manewrze na arenie międzynarodowej dla państw średniej wielkości takich jak Polska, która musi umiejętnie formować system sojuszy oraz selektywnie wybierać obszary modernizacji swoich zdolności gospodarczych i wojskowych.

Patronaty merytoryczne:

Dodaj debaty Konferencji do swojego kalendarza: