Wskaźnik inflacji w USA skacze w miarę przyspieszania tempa ożywienia gospodarczego

Jest to największy skok względem roku poprzedniego od lat 90. ubiegłego wieku następuje, gdy prezydent Biden…