The way to overthrow Pound’s hegemony and establishment of the Dollar empire

The Great War put an end to the supremacy of the British pound (GBP) and with…

Masoneria: Powstanie elit rządzących oraz spisków

Wolnomularstwo powstało już w XIII wieku. Stowarzyszenie te tworzyli mularze czyli rzemieślnicy-artyści. Posiadali oni „tajemną wiedzę”…