fbpx

Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Rekrutacja

Analityk spraw międzynarodowych

4 Mins read

Zapraszamy do składania aplikacji na staż w zespole analityków spraw międzynarodowych na blogu Historyczny ambasador

Blog Historyczny ambasador poszukuje ambitnych, zmotywowanych studentów, chcących realizować się w obszarach stosunków międzynarodowych, komunikacji politycznej, dziennikarstwa politycznego, chętnych do zdobycia doświadczenia w pracy w organizacji pozarządowej.

Wymagania:
 • zainteresowanie obszarami programowymi przez blog Historyczny ambasador,
 • chęć pracy w obszarach public relations, social media, komunikowania i marketingu politycznego;
 • dyspozycyjność 3-4 dni w tygodniu (3 godziny/dzień),
 • umiejętność swobodnego wypowiadania się na piśmie w języku polskim,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2),
 • dobra organizacja pracy,
 • motywacja do rozwoju osobistego, w tym naukowego i zawodowego,
 • odpowiedzialność, dokładność i samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane:
 • znajomość lub podstawy pracy w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Linkedin),
 • umiejętność lub podstawy w obsłudze stron internetowych (opartych na WordPress),
 • podstawowa znajomość Canvy,
 • lekkie pióro.
Oferujemy:
 • pracę nad interesującymi projektami w dynamicznym zespole,
 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z zakresu PR, komunikacji i marketingu, a także funkcjonowania organizacji pozarządowej,
 • nabycie umiejętności stosowania narzędzi marketingowych (social media, aplikacje Trello oraz Crello, WordPress itd.)
 • możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku,
 • list rekomendacyjny.
Sposób aplikacji:

Nieprzekraczalny termin składania aplikacji: 31 sierpnia 2021 r.

Czas trwania stażu: 3 miesiące (20 godz./tydzień)

Wyślij CV z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres office@historycznyambasador.com z dopiskiem STAŻ ANALITYK w temacie wiadomości.

Przesłanie do Bloga Historyczny ambasador („Blog”) danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych przez Blog w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Staż jest bezpłatny. Po jego odbyciu istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Blog Historyczny ambasador to niezależna pozarządowa organizacja o charakterystykach think tanku o profilu non-profit założony w 2015 r. Jego misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO. Swoje działania koncentruje na 5 obszarach programowych: geopolityka, dyplomacja, bezpieczeństwo międzynarodowe, energetyka oraz wojskowość. Twórca konferencjiGeopolityczna Gra Mocarstw” – jednej z nielicznych na Pomorzu cyklicznych wydarzenia o charakterze public policy conference, poświęconego strategicznym zagadnieniom geopolityki i kilku innych formatów o mniejszej skali. Konferencja charakteryzuje się tym, że jest tworzona przez studentów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest blog Historyczny ambasador (Blog) z siedzibą w Redzie przy ul. Morskiej 7A/31, Reda 84-240.
2) Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: office@historycznyambasador.com lub pisemnie na adres bloga Historyczny ambasador, ul. Morska 7A/31, 84-240 Reda.
3) Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji będą przetwarzane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Bloga podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art.6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679;
b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
c) celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bloga (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Blog jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Blog – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Bloga (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, a także dostawcom systemów informatycznych i usług IT.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Blog, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż rok. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Blog. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Blog prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
9) Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Blog prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
10) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez Blog dla celów prowadzenia rekrutacji na praktykę/staż. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Blog podanie danych jest dobrowolne.

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d bloggers like this: