Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Geopolityczna gra mocarstw

Prelegenci: Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa

3 Mins read

Świat jednobiegunowej chwili pod hegemonią Stanów Zjednoczonych jest znacząco kwestionowany. Hegemon jest w sytuacji kryzysów strukturalnych jako gwarant swobody żeglugi, dostarczyciel dóbr publicznych i gwarant bezpieczeństwa. Obecny system międzynarodowy jest stworzony przez Stany Zjednoczone powstały na bazie rewolucji przemysłowej. Aktualny model globalizacji nie chroni interesów strategicznych Stanów Zjednoczonych. Beneficjentami systemu gospodarczego nie jest gwarant bezpieczeństwa handlu jakim są USA, a kraje eksportujące towary czyli Niemcy (szerzej Unia Europejska) oraz Chiny. Baza przemysłowa jest bowiem kluczowa dla budowy potęgi państwa na arenie międzynarodowej i Stany Zjednoczone rozumieją, że słabną. Poprzez globalizację i rewolucję informatyczną najbogatsze państwa rozpoczynają walkę nie o terytorium czy o zasoby, a o morale ludzi w krajach sąsiednich, wrogich lub sojuszniczych i przekonywać społeczeństwo do swoich racji.

Powstała tzw. koalicja balansująca hegemona składająca się z państw rozwijających się posiadających znacznie większy potencjał rozwoju niż Stany Zjednoczone oraz bardzo silną bazę przemysłową. Powstaje zasadnicze pytanie o kierunek rozwoju Unii Europejskiej, w jaki sposób gwarantować bezpieczeństwo militarne i w jaki sposób korzystać ze współpracy z koalicją balansującą hegemona bez narażania się na sankcje z jego strony.

Europa staje przed wieloma dylematami rozwoju w każdej sferze politycznej, militarnej, cybernetycznej, gospodarczej i energetycznej. Prelegenci również będą poruszać w jaki sposób powyższe aspekty wpływają na przyszłość Polski. Konferencja przebiegnie pod hasłem: Wyzwania dla budowy spójnego europejskiego systemu bezpieczeństwa.

PRELEGENCI:

Generał Waldemar Skrzypczak

Dowódca Wojsk Lądowych RP w latach 2006-2009. Od 8 września 2011 pełnił funkcję doradcy ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka, od 2012 do 2013 podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dowodził 32 Pułkiem Zmechanizowanym, 16 Dywizją Zmechanizowaną, 11 Dywizją Kawalerii Pancernej oraz Wielonarodową Dywizją Centrum-Południe w ramach IV zmiany PKW Irak. W latach 2006-2009 był dowódcą Wojsk Lądowych.

Senior Fellow w zespole eksperckim Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

 

płk. Grzegorz Małecki

Szef Agencji Wywiadu w latach 2015-2016, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, posiadający wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych w polskich służbach specjalnych m.in. doradca szefa ABW oraz AW, zastępca szefa delegatury UOP; dyplomata w Ambasadzie RP w Madrycie (2009 – 2012); Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz dyrektor biura w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (2005 – 2008), certyfikowany audytor wewnętrznych, twórca i pierwszy szef Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w Urzędzie Miasta Opola, wykładowca akademicki, autor licznych artykułów i publikacji z dziedziny bezpieczeństwa państwa, służb specjalnych, cyberbezpieczeństwa, wywiadu gospodarczego, historii i sytuacji politycznej Hiszpanii. W latach 2017 – 2018 senior fellow oraz dyrektor Programów Cyberbezpieczeństwo i Gospodarka i Energetyka Fundacj im. Kazimierza Pułaskiego. Obecnie Prezes Instytutu Bezpieczeństwa i Strategii.

 

dr Leszek Sykulski

Wybitny polski geopolityk, nauczyciel akademicki, doktor nauk o polityce, historyk. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ppor. rez.).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. – prezes honorowy; obecnie także rzecznik prasowy). Założyciel i w latach 2009-2016 redaktor naczelny kwartalnika “Przegląd Geopolityczny”. Redaktor naczelny portalu Geopolityka.net.

 

ppłk. (rez.) Mariusz Rukat

Podpułkownik rezerwy Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu. W latach 1997 – 2000 student Wojskowego Uniwersytetu Języków Obcych na Wydziale Literatury i Języka Chińskiego w Chińskiej Republice Ludowej. 2000 – 2008 Pracownik analityczny Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie współpracy polityczno-wojskowej resortu ON oraz polskich Sił Zbrojnych z zagranicą, m.in. w specjalizacji: Chiny,  Japonia, Korea Północna, USA. W latach 2008 – 2012 zastępca attache obrony przy Ambasadzie RP w Pekinie. Aktualnie doktorant w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.

 

 

Strona główna wydarzenia

 

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d bloggers like this: