Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Bez kategorii

Patronat medialny

3 Mins read

Patronatem medialnym konferencję Geopolityczna Gra Mocarstw objęli:

Nowa Konfederacja

Do listopada 2017r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej, z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości publicznej.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej. Uważając ją z jednej strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

https://nowakonfederacja.pl/

 

Historykon.pl

Historykon.pl jest jednym z najmłodszych ale zarazem jednym z najprężniej rozwijających się portali historycznych w polskim internecie. Istniejemy na rynku od połowy 2013 roku, ale już dzisiaj możemy się pochwalić wieloma osiągnięciami. Objęliby patronatem medialnym wiele historycznych wydarzeń, konferencji naukowych i książek. Zorganizowaliśmy wiele konkursów z nagrodami. Cały czas powiększamy ilość naszych odbiorów tym samym propagując piękną dziedzinę nauki jaką jest historia. Na naszych łamach opublikowaliśmy już dziesiątki artykułów naukowych i popularno-naukowych, wiele recenzji, wywiadów i fotorelacji. Codziennie serwujemy dla zapowiedzi wydarzeń oraz opisy tego co się już miało miejsce w świecie historii. Prowadzimy również dział ciekawostek historycznych, które w łatwy i przyjemny sposób zachwycają historią.

https://historykon.pl/

 

Geopoliti.org

Geopoliti.org to portal internetowy wydawany przez fundację Pantarey przeznaczony geopolityce, międzynarodowemu prawu publicznemu, prawom człowieka, stosunkom międzynarodowym, polskiej polityce zagranicznej i dyplomacji. Na jego łamach publikowane są autorskie analizy, wywiady, recenzje, tłumaczenia, sprawozdania z wydarzeń, którym portal patronuje oraz przegląd najważniejszych informacji ze świata.

Dziennikarze Geopoliti.org szczegółowo relacjonują cykliczną konferencję ReForum.eu, a także konferencje naukowe i debaty w różnych miastach Polski i za granicą, przygotowując na ich podstawie materiały tekstowe, graficzne i audiowizualne. Portal jest także wykorzystywany do komunikacji między środowiskami lokalnymi w poszczególnych państwach i komunikacji eksperckiej między państwami a także aktywizację debaty publicznej.

Redakcja Geopoliti.org organizuje na podstawie umów podpisanych z uczelniami praktyki dla studentów, w ramach których doskonalą oni swój warsztat dziennikarski. Studenci przeprowadzają wywiady, piszą relacje z konferencji i wydarzeń międzynarodowych uczą się jak tworzyć materiały public relations w międzynarodowym środowisku eksperckim i biznesowym. Portal posiada codziennie aktualizowane profile na portalach społecznościowych Facebook i Twitter.

Portal Geopoliti.org jest internetowym odpowiednikiem czasopisma “Biuletyn Geopolityczny” zarejestrowanym w sądzie w rejestrze dzienników i czasopism pod pozycją PR 18681 które jest wydawane przez fundacją PANTAREY FUNDACJA – www.pantarey.org

www.geopoliti.org

 

Radio Gdańsk

 

https://radiogdansk.pl/

 

 

 

Euractiv.pl

Wszystko o Unii Europejskiej – polityka i gospodarka, sytuacja w państwach członkowskich, migracje i uchodźcy, Brexit, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, polityka międzynarodowa i sąsiedztwa, a w tym Partnerstwo Wschodnie. Analizujemy scenariusze na przyszłość wspólnej Europy, rozważamy jak stawić czoła fali populizmu. Czytaj nasze artykuły, analizy eksperckie i wywiady – codziennie – po polsku i w 12 językach europejskich. EurActiv.pl – Europa w Twoim domu.

 

https://www.euractiv.pl

 

Studenci dla Rzeczyposplitej

Naszym celem jest krzewienie nowoczesnego patriotyzmu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Chcemy zainteresować młodych ludzi życiem publicznym, rozwijać świadomość polityczną, gospodarczą i historyczną.

Jak wielu przed nami my również mamy marzenie. Chcemy silnej Rzeczypospolitej, rozwijającej się gospodarki, świadomych obywateli, mężów stanu w ławach parlamentarnych, debaty naukowej nieskrępowanej modą ani poprawnością polityczną. To jest nasz cel – pewnego dnia obudzić się w takiej Polsce. W Rzeczypospolitej naszych marzeń.

https://www.facebook.com/pg/StudencidlaRP

 

Strona główna konferencji

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d bloggers like this: