Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Bez kategorii

Patronat Honorowy

2 Mins read

Konferencję Geopolityczna gra mocarstw Patronatem Honorowym objęli:

Parlament Europejski

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tanaj wyraził pełne poparcie dla inicjatywy “Geopolityczna Gra Mocarstw”. Zajrzyj tutaj aby zobaczyć pełną treść pisma.

http://www.europarl.europa.eu/portal/pl

 

 

Program  Polska 3.0.

POLSKA 3.0 to największy klastrowy projekt w Europie, oddolny program gospodarczy dla Polski. Stanowi długofalową, spójną politykę rozwoju gospodarki, opartą na potencjale przemysłowym kraju, innowacyjności i konkurencyjnej pozycji Polski w Unii Europejskiej. POLSKA 3.0 jest jest na dzisiaj jedynym spójnym projektem gospodarczym dla Polski i dla regionów transgranicznych.Jednym z najważniejszych wyzwań Inicjatywy Trójmorza jest dalszy rozwój infrastruktury transportowej. Celem programu Polska 3.0 jest m.in. stworzenie punktów węzlowych rozwoju, industrializacji i innowacyjności poprzez zintegrowanie transportu i budowę węzłów multimodalnych.

 

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Ekonomiczny został uznany za jeden z trzech najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce (ranking „Rzeczpospolitej” z 2016 r.) oraz 1. miejsce w województwie pomorskim w rankingu pracodawców (ranking „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”).

Na Wydziale Ekonomicznym studiuje łącznie ponad 3400 studentów: 2720 studentów studiów stacjonarnych, 500 studentów studiów niestacjonarnych, 100 słuchaczy studiów podyplomowych (w jęz. polskim i angielskim) oraz 100 doktorantów na studiach doktoranckich z ekonomii. Studia stacjonarne I i II stopnia, studia podyplomowe oraz studia doktoranckie prowadzone są w języku polskim  i angielskim.

http://ekonom.ug.edu.pl

Fundacja Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją. Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.

https://pulaski.pl/

 

Akademia Kadr Europejskich

Fundacja Akademia Kadr Europejskich powstała jako wspólna idea młodych przedstawicieli środowisk akademickich, społecznych, administracyjnych i biznesowych podzielających dwa cele: wzmacnianie Polski na scenie europejskiej oraz lepsze zrozumienie Europy w Polsce.

Wierzymy, że miejsce Polski było, jest i będzie w Europie, zaś proces integracja w ramach struktur UE jest fundamentem pokoju i dobrobytu na kontynencie. Wierzymy, że członkostwo Polski w Unii jest nie tylko szansą ale i zobowiązaniem do kształtowania międzynarodowej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i kulturowej zgodnej z naszą racją stanu i we współpracy z naszymi sojusznikami i partnerami.

http://www.akademiakadr.eu

 

 

Geopolityka.net

polski portal o geopolityce, wydawany przez Instytut Geopolityki w Częstochowie. Ekspercki serwis internetowy poświęcony sprawom międzynarodowym, geopolityce i problematyce bezpieczeństwa.

http://geopolityka.net/

 

 

 

 

Strona główna konferencji

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d