Zagraj! w Geopolityczny Quiz Kliknij tutaj 

Geopolityczna gra mocarstwKonferencja Geopolityczna Gra Mocarstw

IV edycja konferencji “Geopolityczna Gra Mocarstw” – 19-21 XI 2021

4 Mins read

Geopolityczna Gra Mocarstw powraca do Power Politics, porzucając konstruktywistyczny ład międzynarodowy. Regionalne mocarstwa konsolidują swoje wpływy w najbliższym otoczeniu oraz ekspandują rywalizując o przewagi w tzw. crush zones.

Stwarza to problem w manewrze na arenie międzynarodowej dla państw średniej wielkości takich jak Polska, która musi umiejętnie formować system sojuszy oraz selektywnie wybierać obszary modernizacji swoich zdolności gospodarczych i wojskowych.

W grze mocarstw liczy się gra swoją potęgą w czasie i przestrzeni, a nie gra statystyk.

Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła zarysowujące się trendy policentryzacji świata. Głównym celem państw jest przetrwanie, możliwe kosztem słabszych organizmów państwowych.

W jakiej konfiguracji znajdzie się Polska i jakie mamy zdolności? Podczas konferencji pragniemy poruszyć każdy aspekt bezpieczeństwa Europejskiego wobec zmieniającego się układu sił i wpływu transformacji globalnego ładu na Polskę.

Dzień I: Transport i Energetyka (19 listopada 2021)
Dzień II: Dyplomacja i Gospodarka (20 listopada 2021)
Dzień III: Geopolityka i Wojskowość (21 listopada 2021)

Link do strony wydarzenia: https://historycznyambasador.com/konferencja-geopolityczna-gra-mocarstw-wyzwania-dla-nowego-swiatowego-ladu-gospodarczego/

Dlaczego powstała konferencja “Geopolityczna Gra Mocarstw”?

Światowa polityka jest grą o sumie zerowej, a bezpieczeństwo państwa jest istotniejsze niż rozkwit gospodarczy, ponieważ, jeśli nie państwo nie przetrwa nie będzie mogło rozwijać swojej gospodarki.

John Measheimer uważa, że można w takiej sytuacji poświęcić prosperity na rzecz bezpieczeństwa narodowego oraz państwa nie mogą żyć w iluzji neutralności na arenie międzynarodowej. Trump rozpoczął proces rozłączania obecnie istniejących globalnych łańcuchów dostaw (disengagement of global supply chaines) i prowadzić politykę powstrzymywania ekspansji gospodarczej Chin. Stany Zjednoczone starają się rolować chińską ekspansję. Przyszła wojna będzie długookresową wojną, ponieważ państwa mają takie zdolności i potencjałem, że mogą długo walczyć.

Chiny są potęgą hybrydową zagrażającą zarówno Rosji jak i Stanom Zjednoczonym. Amerykanie stoją przed wyzwaniem nie tylko działania w myśl strategii rozproszonej śmiercionośności (Distributed Lethality) dzięki przeniesieniu infrastruktury C2 do chmury dokonując sieciocentrycznych działań penetrujących systemy A2AD. Amerykanie wracają również do osłaniania statków handlowych (przede wszystkim tankowce) poprzez przywracanie systemu konwojów na wodach przybrzeżnych w Eurazji. Powoduje to, że ceny frachtu wzrastają, a więc wzrosną ceny surowców. Amerykanom bardzo ciężko będzie zbudować koalicję współpracującą przeciwko Chinom złożoną z Rosji, Japonii oraz Indii. Jeszcze cięższym zdaniem będzie utrzymać tę “koalicję” w dłuższym okresie, ponieważ w sytuacji rozpadu ładu globalnego optymalnym wariantem dla każdego z tych krajów jest bycie regionalnym hegemonem.

Hugh White podkreśla, że obecny proces kształtowania się wielobiegunowego świata, bądź zachowanie prymatu USA nie posiada oparcia o wartości (np. prawa człowieka), a na realistycznym rozumieniu podziału bogactwa państwa, władzy (wpływów) oraz środków wymaganych do ustanowienia stabilizacji na świecie. Moralność i zręczne taktyczne manewry polityczne wobec innych są jedynie instrumentem w stosunkach międzynarodowych, a prawdziwą wartością budującą pozycję państw jest ich wiarygodność.

Argument siły (politycznej, ekonomicznej, militarnej, etc) jest ponad siłą wartości w policentrycznym świecie?

Geopolityczna gra mocarstw powraca do Power Politics, porzucając konstruktywistyczny ład międzynarodowy. Regionalne mocarstwa konsolidują swoje wpływy w najbliższym otoczeniu oraz ekspandują rywalizując o przewagi w tzw. crush zones.

Stwarza to problem w manewrze na arenie międzynarodowej dla państw średniej wielkości takich jak Polska, która musi umiejętnie formować system sojuszy oraz selektywnie wybierać obszary modernizacji swoich zdolności gospodarczych i wojskowych.

Momentem, który obudził świat była aneksja Krymu przez Federację Rosyjską, opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanie co wywołało zmianą układu sił w Europie na rzecz przywództwa francusko-niemieckiego, turecka gra na Bliskim Wschodzie, decoupling łańuchów dostaw przez Stany Zjednoczone i rywalizacja handlowa z Chinami.

W grze mocarstw liczy się gra swoją potęgą w czasie i przestrzeni, a nie gra statystyk. Pandemia COVID-19 znacząco przyśpieszyła zarysowujące się trendy policentryzacji świata. Głównym celem państw jest przetrwanie, możliwe kosztem słabszych organizmów państwowych.

Wiele raportów dokładnie omawia obszary słabości naszego Państwa, jednak nie daje konkretnych rozwiązań np. w postaci realnych strategii (nie idei) czy konkretnie uformowanych instrumentów umożliwiającym realizowanie strategii wzmacniania naszego Państwa.

Konferencja „Geopolityczna Gra Mocarstw” ma służyć zapoczątkowaniu debat o konkretnych rozwiązaniach. Eksperci, którzy biorą udział w Konferencji mają tego świadomość i chcą uczestniczyć w pogłębionych dyskusjach.

Dodatkowo dzięki Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego, w tym roku po raz pierwszy zostanie opublikowany punktowany według standardów listy ministerialnej Zeszyt Studencki „Nasze Studia” pt. „Geopolityczna Gra Mocarstw”.

Eseje absolwentów oraz studentów można nadsyłać do 9 stycznia 2022 roku na adres zeszytystudenckie.ug@gmail.com lub office@historycznyambasador.com.

Więcej informacji: https://ekonom.ug.edu.pl/web/naszestudia/index.html?lang=pl&ao=informacje_dla_autorow

Cele konferencji:

Głównym celem inicjatywy jest stworzenie platformy opartej na aktywnej interakcji i wymianie doświadczeń pomiędzy ekspertami, studentami oraz przedsiębiorcami, w celu nawiązywania przyszłych relacji handlowych, umożliwiania rozwoju kariery studentom oraz współpraca wymiany wiedzy pomiędzy ośrodkami eksperckimi, a także przedsiębiorcami.

Celem pośrednim jest stworzenie cyklu związanego konferencji oraz szkoleń opartych o tematykę geopolityki ze specjalistami naciskiem na aspekty:

– ekonomiczne (gospodarcze) i wymiany handlowej,
– historyczne i kulturowe,
– militarne,
– stosunków międzynarodowych na szczeblu dyplomacji.

Celem długofalowym jest stworzenie na Pomorzu ośrodka zajmującego się badaniami geopolitycznymi, zeszczególnym naciskiem na uwarunkowania gospodarcze (handlowe) oraz nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami, fundacjami, cenionymi think-tankami oraz innymi ośrodkami naukowymi.

Nadrzędną misją inicjatywy jest poszerzanie horyzontów studentów, zgłębianie ich zainteresowań oraz przekazywanie cennych uwag i doświadczeń przez prelegentów studentom, aby zachęcić ich do pracy naukowej.

Platforma ma służyć jako przestrzeń networkongowa, w która będzie tworzona poprzez organizację konferencji, szkoleń i spotkań w celu przekazywania specjalistycznej wiedzy i uwag pomiędzy ekspertami, dziennikarzami, politykami, samorządowcami, przedsiębiorcami i studentami.

Służyć temu ma cykl konferencji oraz szkoleń pod tytułem „Geopolityczna Gra Mocarstw”, które będą służyć jako platforma wymiany doświadczeń, wiedzy oraz rozwiązań praktycznych bazując na rozwiązaniach case-study. Wspólny wysiłek w tym kierunku został już uczyniony.

Studenci to przyszłość naszego narodu, którzy to będą podejmować kroki pozwalające na rozwój kraju oraz polskiej przedsiębiorczości na rynku własnym, jak i zagranicznym.

 

Dołącz do konferencji
"Geopolityczna Gra Mocarstw"

Subskrybuj blog Historyczny ambasador
i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami

%d