Iordanidis on new Pax Mediterranean and Greek-Turkish dispute [Interview]

We are entering in a new stage of rivalry on international arena between land powers and maritime powers. Some points…

Generał Skrzypczak: Wyzwania militarne dla strategii Polski w kontekście globalnej Grze Mocarstw

Transkrypcja wywiadu z Generałem Waldemarem Skrzypczakiem przeprowadzonego 09 IV 2019 r. w Sopocie przed konferencją „Geopolityczna…

Ppłk. Cezary Pawlak – Zidentyfikowane prognozy i trendy w geopolityce wg. wybranych dokumentów NATO

Wykład ppłk Cezarego Pawlaka podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt.…

Prof. Makowski – Przeobrażenia w prowadzeniu działań morskich na akwenach europejskich

Wykład profesora Andrzeja Makowskiego podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt.…

Prof. Mickiewicz: Rywalizacja mocarstw jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa i determinanta wyznaczająca kształt polskiej polityki bezpieczeństwa

Wykład profesora Piotra Mickiewicza podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt.…