Wskaźnik inflacji w USA skacze w miarę przyspieszania tempa ożywienia gospodarczego

Jest to największy skok względem roku poprzedniego od lat 90. ubiegłego wieku następuje, gdy prezydent Biden…

Nowy romans Wall Street z Chinami

W czasach rosnącej konkurencji geopolitycznej amerykańskie i europejskie firmy inwestycyjne pogrążają się w chińskim rynku Kiedy…

Odwrócenie trendu na złocie? Obecne nastroje rynkowe

23 lutego 2021 roku, Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell, przemawiał przed Senacką Komisją Bankową. Rentowność amerykańskich…

Asymetryczne działania wzmacniające rolę Rosji na arenie międzynarodowej

Rosjanie poprzez web 2.0., social media i stworzenie Runetu w sposób znaczący wpływają na percepcję Rosji w rosyjskiej Bliskiej Zagranicy prowadząc operacje dezinformacyjne…

Czynniki destabilizujące międzynarodowy system gospodarczy w ujęciu rywalizacji geopolitycznej Chiny-USA

Kształt i rozmiar terytorium państwa są fundamentalnymi warunkami w pomiarze siły oraz oddziaływania państw na arenie…