Generał Skrzypczak: Wyzwania militarne dla strategii Polski w kontekście globalnej Grze Mocarstw

Transkrypcja wywiadu z Generałem Waldemarem Skrzypczakiem przeprowadzonego 09 IV 2019 r. w Sopocie przed konferencją „Geopolityczna…

Prof. Makowski – Przeobrażenia w prowadzeniu działań morskich na akwenach europejskich

Wykład profesora Andrzeja Makowskiego podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt.…

Prof. Mickiewicz: Rywalizacja mocarstw jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa i determinanta wyznaczająca kształt polskiej polityki bezpieczeństwa

Wykład profesora Piotra Mickiewicza podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt.…

Generał Skrzypczak: Wyzwania militarne dla strategii Polski w kontekście globalnej grze mocarstw

Generał Waldemar Skrzypczak udzielił wywiadu na blogu Historyczny ambasador w kontekście organizowanej konferencji „Geopolityczna Gra Mocarstw”.…

Wywiad: Dr Leszek Sykulski o procesie policentryzacji świata i walce informacyjnej

Wybitny polski geopolityk dr Leszek Sykulski udzielił wywiadu na blogu Historyczny ambasador w kontekście organizowanej konferencji…