Category Archives: Interview

Wyzwania dla osiągnięcia niepodległości przez Kurdystan [wywiad z ekspertem]

Kwestia niepodległości Kurdystanu jak i samego narodu Kurdyjskiego posiada bardzo długą historię, której najważniejsze kwestie historyczne zostały omówione przeze mnie na spotkaniu z Przedstawicielem Regionu Kurdystanu w Polsce (więcej tutaj). Obecne przetasowania na arenie międzynarodowej i działania zbrojne na Bliskim Wschodzie powodują, iż każdy kraj i nacja pragnie rozszerzać swoje wpływy i znaczenie. Na temat obecnej sytuacji w Kurdystanie oraz

Read more

The challanges for independent Kurdistan [Interview with an expert]

The issue of the independence of Kurdistan and the Kurdish people themselves has a very long history, the most important historical issues of which I have discussed at a meeting with the Kurdistan Region Representative in Poland (more here). However in nowadays, international reshuffles and military operations in the Middle East mean that every country and nation wants to expand

Read more