Category Archives: Artykuły

Hegemonic clash: Spanish Empire, England and the United Provinces of the Netherlands

The British joined the European race to build overseas empires relatively late.  The English looked jealously at the empires of Spain and Portugal. Proponents of war with Spain saw him as an English religious duty to build a Protestant empire rivaling Catholic empires. Beginning in 1576, England began deep sea research expeditions to the Americas. However, they founded colonies in

Read more

What started a Cold War? Sources of the conflict between The United States and The Soviet Union

The United States began its preparations for World War II in 1940, when President Franklin Delano Roosevelt authorized plans to double the size of the US fleet and increase the number of military personnel. On the other hand, Lend-Lease Act plans were in preparation, which was confirmed by the Destroyers for Bases Agreement (September 2, 1940). This agreement opened a

Read more

Hegemoniczne starcie: Imperium Hiszpańskie, Anglia i Zjednoczone Prowincje Niderlandzkie

Brytyjczycy stosunkowo późno przyłączyli się do europejskiego wyścigu budowania imperiów zamorskich. Anglicy zazdrośnie spoglądali na imperia Hiszpanii oraz Portugalii. Zwolennicy prowadzenia wojny z Hiszpanią upatrywali go w angielskim religijnym obowiązku budowy protestanckiego imperium rywalizującego z katolickimi imperiami. Począwszy od 1576 roku Anglia rozpoczęła dalekomorskie wyprawy badawcze do obu Ameryk. Zakładała jednak kolonie w Ameryce Północnej i na Karaibach ze względu

Read more

Dominacja potęg morskich: Szlaki handlowe, kapitał, bankowość i cykle hegemoniczne

Powstanie Islamu i jego ekspansja doprowadziła do załamania się szlaków handlowych w Europie, a w konsekwencji do stagnacji ekonomicznej Europy. Bliski Wschód był i jest obecnie pewnego rodzaju zaworem handlu[1]. Handel lądowy z Azji do Europy przebiegał bowiem przez Bliski Wschód. Tędy przebiegał Jedwabny Szlak, który był niezwykle niebezpieczny i ciężki do pokonania, a towary często były grabione[2]. Dzięki klasztorom

Read more
« Older Entries