Prelegent GGM 2021

Tomasz Kijewski

1 Mins read
O PRELEGENCIE: Prezes think-tanku Warsaw Institute. Tomasz Kijewski, absolwent m.in. programu studyjnego w Europejskim Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem im. gen. Generała Marshall`a…