Wskaźnik inflacji w USA skacze w miarę przyspieszania tempa ożywienia gospodarczego

Jest to największy skok względem roku poprzedniego od lat 90. ubiegłego wieku następuje, gdy prezydent Biden przedstawia plan ogromnych wydatków rządowych.

Bazowy wskaźnik cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) w Departamencie Handlu USA, który eliminuje zmienne koszty żywności i energii, wzrósł w zeszłym miesiącu o 3,1 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gwałtowny wzrost oznacza gwałtowny wzrost w porównaniu z 1,9% rocznym wzrostem w marcu i był wyższy niż przyjęte prognozy przewidujące skok o 2,9%.

Dynamiczny wzrost indeksu cen PCE może wzbudzić nowy alarm w związku z przegrzaniem się gospodarki Stanów Zjednoczonych w wyniku gwałtownego wzrostu popytu w związku z wygasaniem pandemii. Jednak przedstawiciele FED zasygnalizowali, że ich zdaniem czynniki napędzające zmianę są w większości przejściowe, takie jak silne bodźce fiskalne i wąskie gardła w łańcuchu dostaw, a inflacja prawdopodobnie spadnie ponownie w dalszej części roku.

Jednym z największych czynników wpływających na wzrost inflacji w ujęciu rok do roku w kwietniu są tzw. Efekty bazy – porównanie z odczytami z 2020 r., Które były wyjątkowo niskie podczas pierwszych blokad na koronawirusa.

W maju wiceprzewodniczący FED ds. nadzoru, Randal Quarles, stwierdził, że bank centralny będzie musiał wkrótce rozpocząć dyskusję nad planami ograniczenia zakupów obligacji, jeśli gospodarka nadal będzie wykazywać znaczną poprawę w miarę wychodzenia z pandemii. Będzie to oznaczało wzrost siły dolara na międzynarodowych rynkach.

W budżecie przeznaczono ponad 6 bilionów dolarów na nowe wydatki, aby wzmocnić sieć zabezpieczenia społecznego dla gospodarstw domowych z niższej i średniej klasy i zainwestować w modernizację infrastruktury.

Plany doprowadziłyby do wzrostu wskaźnika zadłużenia względem amerykańskiego PKB do 117 procent produkcji w nadchodzącej dekadzie (przy inflacji mierzonej wskaźnikiem cen konsumpcyjnych pozostającej stosunkowo łagodnej, nieco powyżej 2 procent w ciągu następnej dekady)

Połączenie spadającej realnej konsumpcji i gwałtownych wzrostów cen w zeszłym miesiącu daje słaby powiew stagflacji” – powiedział Paul Ashworth, główny ekonomista Stanów Zjednoczonych w Capital Economics, który spodziewa się, że rentowności Treasury „wkrótce wznowią wzrost” na podstawie najnowszych danych o inflacji.

Źródła:
Financial Times, US inflation gauge jumps as recovery accelerates, https://www.ft.com/content/04ed8422-e16a-4d53-b597-690e4c9c99b9, dostęp 28 maja 2021 r.

Investing.com, Dolar rośnie, pomagają sugestie o ograniczeniu skupu obligacji, https://pl.investing.com/news/forex-news/dolar-wzrasta-pomagaja-sugestie-o-ograniczeniu-skupu-obligacji-288014, dostęp 28 maja 2021 r.

Wall Street Journal, Biden Unveils $6 Trillion Spending Plan, https://www.wsj.com/articles/biden-budget-plan-fiscal-2022-11622169489, dostęp 29 maja 2021 r.

%d bloggers like this: