Quiz Geopolityczny

0%

Quiz Geopolityczny

Quiz składa się z 7 pytań.

Masz 3:20 minuty

Pytania mogą być wielokrotnego wyboru

1 / 7

Kto był pierwszym szefem MSZ w Polsce rozpadzie ZSRR?

2 / 7

Aby zapewnić sprawne przejście wojsk taktycznych do natarcia należy zacząć od wyznaczania punktów (linii) wyjścia i rubieży dla wojsk, które mają służyć do:

3 / 7

Najniższym stopniem w dyplomacji jest:

4 / 7

W Konferencji w Casablance z 1943 roku nie uczestniczył:

5 / 7

Siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych znajduje się w:

6 / 7

Który kraj ma największą potwierdzone rezerwy ropy?

7 / 7

„Trzecia fala” to pojęcie stworzeone przez Alvina Toffera i odnosi się do:

Your score is

The average score is 49%

0%