Quiz Geopolityczny

0%

Quiz Geopolityczny

Quiz składa się z 7 pytań.

Masz 3:20 minuty

Pytania mogą być wielokrotnego wyboru

1 / 7

Jak nazywała się utworzona przez Marynarkę Wojenną USA (US Navy), elitarna szkoła walk powietrznych?

2 / 7

Kto powiedział: „Nie możesz prowadzić wojny na Bliskim Wschodzie bez Egiptu i nie możesz zawrzeć pokoju bez Syrii”?

3 / 7

Według koncepcji „cykli hegemonicznych” Immanuela Wallersteina ile w czasach nowożytnych było państw o statusie światowego hegemona?

4 / 7

Seria środków ekonomicznych podjętych przez rząd USA w odpowiedzi na rosnącą inflację, były m.in. zamrożenie płac i cen, dopłaty do importu oraz jednostronne anulowanie bezpośredniej międzynarodowej wymienialności dolara amerykańskiego na złoto. Jest to tzw.

5 / 7

Grupa czterech państw (G4) dążących do uzyskania stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to między innymi:

6 / 7

Głównym założeniem Systemu Bretton Woods (globalizacja i wolny handel) dla Stanów Zjednoczonych było:

7 / 7

Trudny do wykonania manewr wojsk w warunkach górskich należy zastąpić:

Your score is

The average score is 43%

0%