Quiz Geopolityczny

0%

Quiz Geopolityczny

Quiz składa się z 7 pytań.

Masz 3:20 minuty

Pytania mogą być wielokrotnego wyboru

1 / 7

Eurazjatycka Unia Gospodarcza powstała w roku:

2 / 7

Kto był pierwszym szefem MSZ w Polsce rozpadzie ZSRR?

3 / 7

Jaki rodzaj terenu kanalizuje działania wojsk, rozprasza walkę na drobne izolowane ogniska, utrudnia użycie ciężkiego sprzętu bojowego, ogranicza obserwację i manewr ogniem oraz utrudnia dowóz i ewakuację?

4 / 7

W którym rzucie wchodzi przeważnie większość sił i środków formacji pancerno-zmechanizowanych (średnio 2/3)?

5 / 7

Co oznacza „proces policentryzacji świata”?

6 / 7

Wpływ relacji medialnych transmitowanych w czasie rzeczywistym wykorzystywanym w odniesieniu do problematyki poparcia społeczeństw oraz decyzyjności rządów państw w przypadku konfliktów zbrojnych jest nazywanym:

7 / 7

Czynnik stwarzający danemu państwu pozytywne możliwości wpływu na otoczenie międzynarodowe, wynikające wyłącznie z samego położenia geograficznego nazywa się:

Your score is

The average score is 41%

0%

%d bloggers like this: