Quiz Geopolityczny

0%

Quiz Geopolityczny

Quiz składa się z 7 pytań.

Masz 3:20 minuty

Pytania mogą być wielokrotnego wyboru

1 / 7

Sworzeń geopolityczny (pivot area) wg. Zbigniewa Brzezińskiego to:

2 / 7

Aby zapewnić sprawne przejście wojsk taktycznych do natarcia należy zacząć od wyznaczania punktów (linii) wyjścia i rubieży dla wojsk, które mają służyć do:

3 / 7

Seversky wyznaczył strategiczne strefy wpływów USA i ZSRR, które były wynikiem wyraźnej przewagi obu krajów w powietrzu. Strefy te nachodzą na siebie z centralnym punktem jako biegun północny i obejmującym główne obszary produkcji ZSRR i USA. Jak nazywa się ten obszar, w którym kręgi się pokrywają?

Question Image

4 / 7

Iran jest krajem muzułmańskim nurtu:

5 / 7

Jaka jest największa grupa towarowa eksportu Chin?

6 / 7

Jakie były konsekwencje podpisania Porozumienie z Camp David w 1978 roku dla Egiptu?

7 / 7

Co oznacza „proces policentryzacji świata”?

Your score is

The average score is 44%

0%