Prof. Makowski – Przeobrażenia w prowadzeniu działań morskich na akwenach europejskich

Wykład profesora Andrzeja Makowskiego podczas seminarium w ramach kampanii analiz środowiska bezpieczeństwa – NUP 2X35 pt. „Przeobrażenia w prowadzeniu działań morskich na akwenach europejskich” w dniu 24 października 2019 roku.

Biogram:
Kmdr rez. prof. dr hab. Andrzej Makowski jest czołowym współczesnym specjalistą w obszarach sztuki wojennej i obronność państwa z zakresu teorii wojny morskiej. W szczególności zajmuje się strategią sił morskich oraz użyciem tych sił w świetle prawa międzynarodowego publicznego.

Organizatorem wydarzenia było Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium odbyło się pt. „prognozy, trendy i implikacje w geopolityce w perspektywie do 2035”.