Wywiad z Ministrem Spraw Zagranicznych RP Radosławem Sikorskim

Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski udzielił eksluzywnego wywiadu dla bloga Historyczny ambasador, w kontekście organizowanej konferencji „Geopolityczna Gra Mocarstw” współorganizowanym przez Koło Naukowe Handlu Zagranicznego UG HaZet na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Poruszane tematy:
– Konferencja bliskowschodnia w Warszawie. Co osiągnie Polska?
– Czy jest możliwy powrót do polityki mocarstw lądowych w stosunkach międzynarodowych?
– Polityka Stanów Zjednoczonych wobec swoich rywali w Eurazji?
– Jakość sojuszu amerykańsko-polskiego – jaką rolę pełni Polska?
– Rosja i Niemcy, a sprawa Polski.
– Bezpieczeństwo Polski
– Projekty gospodarcze Polski, a wzorst połączoności z Europą
– Polska służba dyplomatyczna.
– Czy słuszny jest rozwój paradygmatu geopolityki w Polsce?
– Jaka Polska może być w przyszłości?

%d bloggers like this: