Regionalna mocarstwowość Polski

Polska jestest w strefie zgniotu pomiędzy atlantycką strefą wpływów, a rosyjską. Europa Zachodnia nie chce jednak nas traktować jako równożędnego partnera, a jedynie półperyferię. Wynika to z faktu, iż jeśli Polska będzie dla Zachodu Europy równorzędnym graczem, będzie rosła nasza siła ciążenia i nasi sąsiedzi będą kierować swój handel na nas. Jest to konsekwencją naszego położenia w najważniejszym punkcie Europy środkowo-wschodniej oraz sprzyjającej geografii do wymiany handlowej (duże tereny obszaru nizinnego i dostęp do morza), co powoduje, że Polska stanie się najważniejszym hubem wymiany handlowej na osi północ-południe i wschód-zachód.

Następstwem tych działań (oczywiście rozciągniętym w czasie) jest dążenie Polski do dominacji na obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego (czyli na przestrzeni koncepcji Międzymorza). Obecnie jednak stworzenie Trójmorza jest niemożliwe, mówiąc w skrócie – dlatego, że nie mamy na tyle silnej gospodarki aby być porównywalnie atrakcyjną do niemieckiej. Trzeba uwzględnić to, że praktycznie każdy kraj wchodzący w struktury tej koncepcji ma zupełnie odmienne interesy narodowe (np. polityka wobec Rosji). Jedynie silny gospodarczo kraj może tę sytuację odmienić bądź kraj będący silny militarnie narzucić swoją wolę. Kluczowa jest wola polityczna w kwestii Międzymorza.

Przetasowania w globalnej grze mocarstw mają wpływ na Polskę, która szuka swojej równowagi pomiędzy mocarstwami. Położenie geograficzne Polski powoduje, że w czasach pokoju przy obecnych technologiach transportu i wymiany wiedzy, jest kluczowym krajem decyzyjnym przez który przechodzić będą światowe inicjatywy szlaków komunikacyjnych. Zmieniający się system międzynarodowy powoduje jednak, że Polska musi rozpocząć myślenie kilkanaście lat w przód planując przyszłość rozwoju kraju aby posiadać silne karty negocjacyjne.

Z tego powodu pragniemy podjąć rozważania o przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej w 100-leciej uzyskania niepodległości naszego kraju.

PRELEGENCI:

Jacek Bartosiak

Ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, Ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, stały współpracownik thinzine Nowa Konfederacja oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie, członek Rady Budowy Okrętów w Gdyni.

Doktorat w Polskiej Akademii Nauk na temat sytuacji geostrategicznej Stanów Zjednoczonych i Chin na Zachodnim Pacyfiku i w Eurazji w kontekście amerykańskiej koncepcji wojny powietrzno-morskiej. Obecnie opracowuje książkę na temat geostrategii Rzeczpospolitej Polskiej.

Autor bestsellera: Pacyfik i Eurazja. O wojnie

 

Generał Stanisław Koziej

Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (lata 2010 – 2015). Wcześniej, w latach 2005 – 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w 2007 roku – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, w 2008 r. – doradca Ministra Obrony Narodowej.

Był współtwórcą polskiej doktryny obronnej w warunkach samodzielności strategicznej lat dziewięćdziesiątych oraz głównym autorem „Planu obrony Rzeczypospolitej Polskiej” w warunkach członkostwa w NATO oraz „Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej”. Organizator i koordynator narodowego planowania strategicznego i przebudowy systemu obronności państwa.

 

Piotr Maciążek

Analityk zajmujący się problematyką bezpieczeństwa bnergetycznego i polityki wschodniej. Redaktor naczelny serwisu Energetyka24.com (Grupa Defence24.pl).

Obecnie komentuje także na łamach Dziennika Gazety Prawnej. Był ekspertem kilku think-tanków m.in. szefem zespołu ds. energetyki w Fundacji Energia dla Europy Pawła Kowala, ekspertem ds. energetyki Instytutu Jagiellońskiego. Jako dziennikarz i analityk jest autorem wielu publikacji w prasie i internecie oraz komentatorem bieżących wydarzeń w radiu i telewizji.

 

Dorota Matuszak

Dyrektor biura Senatora RP Roberta Dowhana od 2012 roku, od 2017 roku Doradca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego Anny Polak, Absolwentka Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie. Doktor nauk o obronności na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu nauk politycznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

Tomasz Brodzicki

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej Wydziału Ekonomicznego UG. Były współpracownik CASE. Obecnie Partner Naukowy w Instytucie Rozwoju. Wykładowca w Hochschule Bremen w ramach programu MES oraz w Instytucie Ekonomicznym Uniwersytetu Karola w Pradze.

Ekspert w analizie problematyki wzrostu oraz rozwoju gospodarczego. Opracowuje strategie gospodarcze oraz analizuje teoria i empiria wymiany handlowej, innowacje i konkurencyjność, regionalna integracja gospodarcza, nowa geografia ekonomiczna

 

Michał Kapa

Ekspert ds. międzynarodowej polityki handlowej oraz stosunków międzynarodowych na terenie Azji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Przez ostatnie lata związany z Narodowym Bankiem Polskim (jako specjalista w Gabinecie Prezesa NBP, asystent Prezesa NBP, a także starszy specjalista w Departamencie Zagranicznym NBP). Członek delegacji NBP na spotkania międzynarodowych instytucji finansowych, analityk odpowiedzialny za monitorowanie współpracy z Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).

Publikacje:
Ewolucja relacji interkoreańskich po zakończeniu zimnej wojny, [w:]  Korea w oczach Polaków. Państwo – społeczeństwo – kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 

Strona główna Konferencji