Organizatorzy

Organizatorami konferencji Geopolityczna gra mocarstw są:

Historyczny ambasador

Geopolityczny blog funkcjonujący od 2015 roku.

Celem poruszanych kwestii na blogu dotyczących współczesnych wydarzeń jest pokazanie czytelnikom przede wszystkim źródła aktualnych sporów.

Więcej: https://historycznyambasador.com/o-mnie/

 

Koło Naukowe „HaZet”

Koło Naukowe funkcjonuje przy Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Zrzeszamy studentów zainteresowanych problematyką ekonomii, formy organizacji handlu zagranicznego oraz międzynarodowych stosunków ekonomicznych w dbałości o dobry wizerunek Uniwersytetu Gdańskiego i podnoszenia poziomu naukowego jego studentów

Pogłębiamy wiedzę o świecie biznesu i spraw międzynarodowych, wymieniamy doświadczenia badawcze, dzielimy się najświeższymi wiadomościami ekonomicznymi z kraju i ze świata oraz dyskutujemy o zmieniającym się otoczeniu międzynarodowym.

https://www.facebook.com/hazet.kn/

 

Strona główna konferencji

%d bloggers like this: